Към 31.12.2008 г. на постоянен трудов договор в Института за фолклор работят 48 души. Научният състав включва 38 изследователи, от които: 1 академик, 1 чл.-кореспондент, 3 ст.н.с. І ст., 18 ст.н.с. ІІ ст., 9 н.с. І ст., 3 н.с. ІІ ст., 3 доктори без научно звание. Шестима изследователи са доктори на науките, 32 имат научната и образователна степен „доктор”, от които 8 са млади учени.

 

Азбучен показалец на учените в Институт за фолклор - БАН

* Можете да видите биографични справки за учените в pdf като кликнете върху името на съответния учен

Алексиев, Божидар - ст.н.с. ІI ст. д-р - Сецкия "Балкански и славянски фолклор"
Анастасова, Екатерина - ст.н.с. ІI ст. д-р - Секция "Балкански и славянски фолклор"
Баева, Вихра - н.с. І ст. д-р - Секция "Антропология на словесните традиции"
Бочков, Пламен - ст.н.с. ІІ ст. д-р - Секция "Балкански и славянски фолклор" (на основен трудов договор в Нов български университет)
Братанова, Радка - н.с. І ст. д-р - Секция "Антропология на музиката и танца"
Вуков, Николай - н.с. І ст. д-р - Секция "Антропология на словесните традиции"
Ганева-Райчева, Валентина - ст.н.с. ІІ ст. д-р - Секция "Антропология на словесните традиции", научен секретар на Института за фолклор - БАН
Георгиева-Ангелова, Албена - ст.н.с. ІІ ст. д.ф.н. - Секция "Антропология на словесните традиции"
Гергова, Лина - н.с. ІІ ст. д-р - Секция "Антропология на словесните традиции"
Григоров, Григор - н.с. ІІ ст. д-р - Секция "Антропология на словесните традиции"
Грънчарова, Евгения - д-р - Секция "Антропология на музиката и танца"
Димитрова, Цветелина - н.с. ІІ ст. д-р - Секция "Антропология на словесните традиции"
Добрева, Доротея - ст.н.с. ІІ ст. д-р - Секция "Антропология на словесните традиции"
Елчинова, Магдалена - ст.н.с. ІІ ст. д-р - Секция "Антропология на словесните традиции" (на основен трудов договор в Нов български университет)
Жекова, Мариянка - н.с. ІІ ст. д-р - Секция "Антропология на словесните традиции"
Иванова, Миглена - н.с. І ст. д-р - Секция "Антропология на народните изкуства и визуалните форми"
Коларска, Ирина - н.с. ІІ ст. д-р - Секция "Балкански и славянски фолклор"
Коцева, Йорданка - ст.н.с. II ст. д-р - ръководител Секция "Антропология на словесните традиции"
Лозанова, Галина - ст.н.с. ІІ ст. д-р - Секция "Балкански и славянски фолклор"
Любенова, Милена - н.с. ІІ ст. д-р - ръководител Национален център за нематериално културно наследство
Матеева, Ваня - ст.н.с ІІ ст. д-р - Секция "Балкански и славянски фолклор"
Миков, Любомир - ст.н.с. І ст. д.и.н. - Секция "Балкански и славянски фолклор"
Михайлова, Катя - ст.н.с. ІІ ст. д-р - Секция "Балкански и славянски фолклор"
Нейкова, Ружа - ст.н.с. II ст. д-р - Секция "Антропология на музиката и танца"
Пейчева, Лозанка - ст.н.с. І ст. д.изк. - Секция "Антропология на музиката и танца"
Пенчев, Владимир - ст.н.с. ІІ ст. д-р - ръководител Секция "Балкански и славянски фолклор"
Петкова, Светла - ст.н.с. ІІ ст. д-р - Секция "Антропология на словесните традиции"
Рашкова, Наталия - ст.н.с. ІІ ст. д-р - Секция "Антропология на музиката и танца"
Сантова, Мила - ст.н.с. І ст. д.изк. - ръководител Секция "Антропология на народните изкуства и визуалните форми", директор на Института за фолклор - БАН
Станоев, Станой - ст.н.с. ІІ ст. д-р - Секция "Балкански и славянски фолклор"
Станоева, Ива - н.с. І ст. д-р - Секция "Антропология на народните изкуства и визуалните форми"
Тончева, Веселка - н.с. І ст. д-р - Секция "Антропология на музиката и танца"
Фокас, Даниел - н.с. ІІ ст. д-р - Секция "Антропология на народните изкуства и визуалните форми"
Щърбанова, Анна - ст.н.с. ІІ ст. д-р - Секция "Антропология на музиката и танца"